Sijoittajat

Sijoittajayhteydet

Sijoittajayhteydet

Puuilon sijoittajaviestintään liittyvissä tiedusteluissa voit ottaa yhteyttä toimitusjohtajaamme tai talousjohtajaamme (yhteystiedot alla).

Pyydämme ystävällisesti lähettämään kaikki yleiset kyselyt ja sijoittajatapaamispyynnöt osoitteeseen ir@puuilo.fi. Puuilon muut yhteystiedot löytyvät täältä.

Ville Ranta

Talousjohtaja
s-posti: ir@puuilo.fi
puh. 040 555 4995

Juha Saarela

Toimitusjohtaja
s-posti: ir@puuilo.fi
puh. 050 409 7641

Liputusilmoitukset

Pyydämme ystävällisesti lähettämään liputusilmoitukset osoitteeseen trading@puuilo.fi. Lue lisää Liputusilmoitukset-sivulta. Puuilon julkaisemat tiedotteet liputusilmoituksista löytyvät tältä sivulta.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia.