Sijoittajat

Sijoittajakalenteri

Sijoittajakalenteri

Hiljainen jakso

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja medialle tai muille osapuolille.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, yhtiö julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan ennen kunkin tilikauden alkamista, ja ne ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla.