Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Vuoden 2024 yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.2.2024 – 31.1.2025 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Nieminen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.