Sijoittajat

Osaketieto

Osakkeen perustiedot

Puuilo Oyj:llä on yksi osakelaji. Kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakepääoma on 80 000 euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään kesäkuusta 2021 lukien.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.

Toimiala: Kulutushyödykkeet