Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Päivitetty 16.5.2023.

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Puuilo Oyj, englanniksi Puuilo Plc ja ruotsiksi Puuilo Abp.

2. Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on toimia emoyhtiönä yhtiöille, joiden liiketoiminta koostuu tukkumyynnistä ja vähittäismyynnistä tavaratalo- ja verkkokauppaliiketoiminnassa sekä niihin liittyvistä toiminnoista. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu sisäisten palvelujen tarjoaminen liittyen strategiaan, tavaramerkkien hallinnointiin, transaktioihin ja ulkoistukseen, rahoitukseen ja raportointiin, hallinnointiin, oikeudellisten ja liiketoiminnallisten riskien hallintaan samoin kuin henkilöstön kehittämiseen omistamissaan yhtiöissä.

4. Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisille jäsenille voidaan nimittää henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan jäsenyyden päättyessä kesken toimikauden hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6. Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus.

Hallitus voi antaa yhdelle (1) tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

8. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

9. Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla Vantaalla tai Helsingissä.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

  • tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
  • toimintakertomus, sekä
  • tilintarkastuskertomus.

Tämän jälkeen on päätettävä:

  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Tämän jälkeen on valittava:

  • hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, sekä
  • yhtiön tilintarkastaja.

Tämän jälkeen on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Hallitus voi päättää, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

10. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.