Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät tilikaudelle 2024

Puuilo ennustaa tilikauden 2024 liikevaihdon olevan 380–410 milj. euroa ja euromääräisen, oikaistun liikevoiton
(oikaistu EBITA) olevan 60–70 milj. euroa.

Tilikauden näkymät sisältävät epävarmuustekijöitä liittyen inflaatiosta ja korkotason kehityksestä johtuviin
ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Lisäksi Suomen sisäisillä työtaistelutoimilla, geopoliittisilla
kriiseillä ja jännitteillä voi olla vaikutusta tavaran saatavuuteen ja hintatasoon.