Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus tilikaudelle 2023 (julkaistu 30.3.2023)

Puuilo ennustaa tilikauden 2023 liikevaihdon ja euromääräisen, oikaistun liikevoiton (oikaistu EBITA) kasvavan verrattuna tilikauteen 2022.

Tilikauden näkymiin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät energiakriisiin, koronapandemian kehittymiseen, Ukrainan sotaan, korkojen nousuun, yleiseen inflaatiokehitykseen ja siitä johtuvaan ostovoiman alenemiseen.